Έκτακτη Ανακοίνωση | Σχετικά με δημοσιεύματα

Εμφανίστηκαν σήμερα δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδες και blogspot στο internet σχετικά με την αίτηση υπαγωγής της Αφοι Καρυπίδη στο άρθρο 99. Σε κάποιες από τις δημοσιεύσεις αυτές υπήρχε αναρτημένη φωτογραφία των Ελληνικών Μάρκετ.

Υπήρξε έντονη αντίδρασή μας στα δημοσιεύματα αυτά, ζητώντας την άμεση αφαίρεση της φωτογραφίας μας.

Η εταιρεία μας Ελληνικά Μάρκετ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την Αφοι Καρυπίδη, αφού αποτελεί μια υγιή και διαρκώς αναπτυσσόμενη επιχείρηση με σχέσεις εμπιστοσύνης προς προσωπικό, πελάτες και προμηθευτές.

Copyright @ 2012-2013 Ελληνικά Market.