Πρόγραμμα Επιβράβευσης των «ελληνικών market» προς τον Σύλλογο Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς