Τα Ελληνικά Market στηρίζουν Το Χαμόγελο του Παιδιού

Τα Ελληνικά Market στηρίζοντας τον εθελοντικό οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διοργάνωσαν ένα ολοήμερο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη με ένα μαγικό κόκκινο λεωφορείο και οδηγό τον Αϊ Βασίλη και συγκέντρωσαν καινούρια παιχνίδια για τα παιδιά που φιλοξενούνται στα σπίτια του και στα νοσοκομεία της Ελλάδας