Συμμετοχή Συνεργαζόμενων Παντοπωλών ΚΕΜ franchise Νοέμβριος 2014

Συμμετοχή Συνεργαζόμενων Παντοπωλών ΚΕΜ franchise Νοέμβριος 2014,

Porto Palace hotel Θεσσαλονίκης