Εγκαίνια καταστήματος Χρυσ. Περραιβού & Δήμου Τσέλιου